Vi hjälper dig att skapa en hållbar arbetsplats

Förebygg stress

Läs mer om att arbeta proaktivt för att förebygga stress

Höj engagemangsnivån i organisationen

Stärk företagskulturen

En stark företagskultur är avgörande för framgång

Attrahera och behåll kompetens

Sagt om Sodexokortet

Som administratör tycker jag att det är enkelt att hantera lunchförmånen genom Sodexos applikation. Det fungerar smidigt och enkelt med beställning av laddningar och att skapa fakturor. Vi har en bra dialog med vår kontaktperson och vi upplever att man alltid försöker tillgodose våra specifika behov och förslag på förändringar som gör att administrationen blir enklare för oss.
Jag använder själv kortet regelbundet och som användare uppskattar jag att det fungerar i stort sett överallt där jag vill köpa lunch.

Maggie Karlsson, Lönespecialist HR/Lön