Klicka här för att läsa om Sodexos tjänster inom integrerade servicelösningar

Med våra skräddarsydda lösningar täcker vi ett brett behov hos företag, institutioner och offentlig sektor.
Exempel på våra tjänster inom detta område är:
Integrerade fastighetstjänster – Vi sköter allt inom anläggningen från städ och posthantering till säkerhet.
Arbetsplatsjänster och teknisk service – Tekniskt underhåll, egendomshantering och projektledning.
Måltidstjänster – med kunskap och passion för mat och med hänsyn till miljöpåverkan.

Vi hjälper dig att skapa en hållbar arbetsplats

Förebygg stress

Läs mer om att arbeta proaktivt för att förebygga stress

Höj engagemangsnivån i organisationen

Stärk företagskulturen

En stark företagskultur är avgörande för framgång

Attrahera och behåll kompetens

Sagt om Sodexokortet

Som administratör tycker jag att det är enkelt att hantera lunchförmånen genom Sodexos applikation. Det fungerar smidigt och enkelt med beställning av laddningar och att skapa fakturor. Vi har en bra dialog med vår kontaktperson och vi upplever att man alltid försöker tillgodose våra specifika behov och förslag på förändringar som gör att administrationen blir enklare för oss.
Jag använder själv kortet regelbundet och som användare uppskattar jag att det fungerar i stort sett överallt där jag vill köpa lunch.

Maggie Karlsson, Lönespecialist HR/Lön