Den typiska Sodexokortsanvändaren

Vi levererar lunchförmånen till över 60 000 personer på över 300 företag varje dag, och det vi kan se bland våra kortanvändare är bland annat:

  • Sodexokortet används i snitt till 13 köp i månaden, där snittköpet är 130 kr.
  • Det är tydligt i vår transaktionshistorik att kortet används till att handla lunch, majoriteten av transaktionerna görs kl 11-14 på vardagar.
  • Användaren äter helst i anslutning till sin arbetsplats, vilket blir tydligt när man tittar på de populäraste köpställena.