Engagera & Motivera medarbetare

Engagera dina medarbetare

Medarbetarengagemang kommer av många olika faktorer och det krävs en lyhörd ledning som kan avgöra vad som driver engagemanget hos olika medarbetare. Något som är gemensamt för alla människor är att man drivs av att få använda sina styrkor och bli uppskattad för det man gör. Viktigt är också att man känner delaktighet och kan vara med och påverka sin situation på arbetsplatsen.

Organisationer med medarbetare som känner engagemang i sitt arbete är välmående och framgångsrika. Tyvärr visar statistik att endast 14% av svenska medarbetare är engagerade i sitt arbete (Gallup, State of the Global Workplace 2017). https://www.gallup.com/workplace/238079/state-global-workplace-2017.aspx

Ett första steg för att börja arbeta strukturerat för att öka engagemanget i organisationen är att ta reda på hur de som arbetar i organisationen mår. Börja genom att låta medarbetarna göra sin röst hörd och anonymt säga hur de upplever sin arbetsplats. Med fakta som utgångspunkt kan man sedan genomföra åtgärder och med regelbundna mätningar följa hur engagemangsnivån utvecklas. Läs mer om Weekli, ett verktyg för att mäta engagemang i er organisation.