Är contactless sämre och osäkrare än vanligt betalkort?

Contactless ryms under samma säkerhetsregler (läs mer här) som ett betalkort med chip. Regelverket täcker obehörig användning samt att beloppen som obehöriga kan komma åt är låga.

Det finns t.o.m. de experter som säger att contactless dessutom är säkrare på grund av de låga beloppsvärdena upp till 200 kr, d.v.s. inte lika attraktiva att skimma samt att contactless i mindre utsträckning glöms kvar i terminalerna.