Jag har beställt laddning i min kalender men inte fått in den på kortet, vart har den tagit vägen?

Ta kontakt med din HR alternativt vår kundtjänst så ska vi se vad som har hänt med din laddning.

Om du använder förmånsportalen Benify ska du kontakta dem.