Den lönefil som vi mottagit från er saknar vissa anställningsnummer?

Du kan gå in och kolla i specifikationen för den faktura som lönefilen avser, om en anställd inte har anställningsnummer inlagt så saknar den det i specifikationen och då även i lönefilen.

Vill du ha en ny lönefil med korrekt information i så behöver du först och främst lägga in den anställdas anställningsnummer. Kontakta oss sedan så kan vi generera ut en ny fil, så länge informationen är uppdaterad.

Du uppdaterar informationen under fliken ”Anställda” och söker reda på rätt person och trycker på ”ändra”, glöm inte att spara.