Jag har en anställd som ska vara ledig en längre tid, kan jag stoppa den från laddningar utan att radera den från företaget?

Gå till ”Anställda”

Sök efter den anställdas namn eller personnummer

Tryck på ”Inaktivera”

Välj ett från och till datum som den anställda inte ska få laddning.

Tryck spara.

OBS: Den anställda kommer under den här perioden inte finnas med i laddningslistan. Du kommer alltså inte kunna skapa en faktura för den här personen under den inaktiverade perioden.