Kan den anställdes pengar bli ogiltiga efter en tid?