Jag kommer inte in på appen, hur kommer det sig?

Vi gör uppdateringar i appen löpande, i vissa fall kan du behöva uppdatera appen för att kunna komma åt den.