Jag har bytt arbetsgivare och har fått löneavdrag på min lön, men jag har inte mottagit min laddning till kortet, varför?

Om du har bytt arbetsgivare och fortfarande använder dig av samma kort vänligen kontakta vår kundtjänst så kan de undersöka saken.

Om du inte har kvar ditt gamla kort, ligger laddningar och väntar på det gamla kortet, vi behöver då beställa ett nytt kort till dig, kontakta kundtjänst för att få hjälp med detta.