Behöver jag tänka på att pengarna kan bli ogiltiga efter ett visst datum?

Pengar som finns kvar på kontot kan användas under obegränsad tid.