Hur hanteras mina personuppgifter hos er?

För oss på Sodexo är det viktigt att dina personuppgifter är skyddade och hanteras med varsamhet, därför jobbar vi aktivt och regelbundet med att säkerställa att så är fallet. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till obehörig tredje part.