Förebygg stress

Hur kan arbetsgivare arbeta proaktivt för att förebygga stress?

  • Uppmuntra till paus och återhämtning under arbetsdagen
  • Förenkla vardagen för dina anställda.

Att arbeta nio till fem är inte längre normen. Arbete och fritid flyter ihop alltmer när ny teknologi gör det möjligt att arbeta var som helst och när som helst. Flexibiliteten är bra på många sätt eftersom det ger frihet och valmöjligheter för medarbetare att styra över sin egen tid.

Trots detta är stress ett ökande problem. Tendensen i samhället är antalet sjukskrivningar till följd av stress och psykisk ohälsa ökar (Försäkringskassan 2017).

Läs mer i vår Lunchrapport om vikten av återhämtning under arbetsdagen.

Vad det beror på är väldigt individuellt och kan ha många orsaker. Som arbetsgivare är det nödvändigt att aktivt arbeta förebyggande för att förhindra negativ stress. Inom Sodexo erbjuder vi många olika tjänster som på olika sätt bidrar till att minska stress och öka välbefinnandet i er organisation.