Vår historik från Rikslunchen Pass till Sodexokortet

Vår resa börjar år 2009 med Rikslunchen Pass som efter ett par år efter starten köps upp av Sodexo och börjar kallas Lunchkultur. Numera är namnet på vår tjänst, enkelt och tydligt, Sodexokortet. Här kommer en liten tillbakablick på lunchförmånen och Sodexokortets utveckling fram tills idag.

Under 1970-talet gavs de första lunchkupongerna ut i Sverige. Att subventionera lunchen för sina anställda var då inte skattepliktigt vilket gjorde att många företag såg möjligheten att uppmuntra sina anställda att äta en ordentlig lunch. När fler fick råd att äta lunch förändrades vanorna och man såg en kraftig uppgång av antalet restaurangluncher.

År 1991 infördes skatt på subventionerade luncher. Trots detta valde många företag att fortsätta subventionera luncherna för sina medarbetare. Lunchkupongerna var mycket uppskattade och den positiva effekten i form av mätta och nöjda medarbetare var stor.

Med den digitala utvecklingen började papperskuponger kännas omoderna och några framsynta entreprenörer såg en möjlighet att skapa en lösning med ett betalkort istället för kuponger. Rikslunchen Pass startades år 2009, och var först med att digitalisera lunchförmånen i Sverige. Den digitala lösningen blev snabbt populär och många lunchätare kunde nu enkelt betala sina luncher med ett betalkort istället för skrynkliga papperskuponger som glömts kvar i någon byxficka.

Rikslunchen Pass blev så småningom Sodexo Pass när bolaget bytte ägare år 2012. Sedan dess har tjänsten utvecklats ytterligare för att göra den än mer användarvänlig med t.e.x möjligheten att hantera sin förmån genom en app och ansluta sitt kort till mobila betalningar.

Sodexo Pass bytte efter en tid namn och samlades under varumärket Lunchkultur. Vi är stolta över att ingå i den globala Sodexokoncernen som är världsledande på att erbjuda tjänster som på olika sätt höjer livskvaliteten för människor. Vi vill att det tydligt ska framgå att vi är en del av Sodexo och därför kallar vi numera vår tjänst för Sodexokortet.