Kostnad för arbetsgivare

Hur mycket man ska subventionera lunchen med?

En rekommendation är att subventionen tar hänsyn till vad en lunch verkligen kostar och att man utifrån det bestämmer hur mycket av lunchkostnaden man som arbetsgivare vill subventionera.

I vår rekommendation till arbetsgivare utgår vi från konsumentprisindex och tittar på prisutvecklingen på restaurangbesök och livsmedel.  Under år 2020 är vårt rekommenderade lunchvärde 101 kr.