Kostnad för arbetsgivare

Hur mycket man ska subventionera lunchen med?

Lunchförmånen är ett bra sätt att uppmuntra till återhämtning under arbetsdagen. Sodexokortet kan användas, förutom att köpa lunch på restaurang, för att beställa hem mat, ta med restaurangmat hem eller köpa lunch på mataffären.

Det är upp till varje arbetsgivare att sätta subventionsgraden på lunchförmånen. Rekommendationen är att subventionen tar hänsyn till vad en lunch verkligen kostar och att man utifrån det bestämmer hur mycket av lunchkostnaden man som arbetsgivare vill subventionera. Bland våra kunder varierar det stort, där några av våra kunder valt att subventionera hela beloppet medan andra valt en mindre summa.

Sodexos rekommendation av laddningsbelopp för 2021

Vår rekommendation baseras på transaktionsdata från våra kortanvändare de senaste 12 månaderna. Syftet med rekommendationen är att ge vägledning för att lunchförmånen ska spegla den verkliga kostnaden som medarbetare har för att köpa lunch.

Sodexos rekommenderade lunchförmånsvärde är 103 kr/dag för 2021. Baserat på laddning 21 dagar innebär det ett totalt laddningsbelopp om 2 163 kr.