Minskad sjukfrånvaro med hälsofrämjande förmåner

Sjuka medarbetare är dyrt för dig som arbetsgivare. I en studie gjord vid Linköpings Universitet kostar en sjukskriven medarbetare i snitt 100 000 kronor, sett till minskad produktivitet och ökat merarbete innan, under och efter sjukfrånvaron. Ett hälsofrämjande förmånspaket för de anställda är ett sätt att arbeta proaktivt för att minska sjukfrånvaron.

 

En hälsosam livsstil minskar sjukfrånvaron

Att ha en hälsosam livsstil är en av nycklarna till att minska sjukfrånvaron. Det är inte möjligt som arbetsgivare att styra sina anställdas val, däremot är det möjligt att uppmuntra till goda vanor genom ett genomtänkt och hälsofrämjande förmånspaket. Ett sätt att främja hälsoaspekten är att uppmuntra sina anställda att äta näringsrikt och ordentligt, och att ta en ordentlig rast under dagen.

Att få till goda vanor är ett stort projekt för många människor, och eftersom vi spenderar mycket av vår vakna tid på arbetsplatsen har arbetsgivaren en möjlighet att ge en knuff i rätt riktning. Men även arbetsplatsen kan vara ett problem, med hög stress, mycket stillasittande och onda ryggar av monotont arbete. Därför är det viktigt som arbetsgivare att aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar. Genom att motverka problem i ett tidigt stadie och arbeta förebyggande så minskar sjukfrånvaron medan produktiveten ökar.

Anställda som mår bra presterar bra

För att få sin personal att må bra och känna sig uppskattade är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö. En bra sammanhållning mellan kollegor och en god företagskultur bidrar till nöjdare anställda, som därmed ökar sitt engagemang och minskar upplevd stress och i längden utbrändhet.

Stress är ett stort problem på många företag idag, och det är därmed viktigt att hitta metoder för att minska den upplevda stressen hos medarbetarna. En av orsakerna till stress kan vara relationen till sina kollegor, att inte känna sig uppskattad eller inte trivas i sin arbetsgrupp. Ett problem som kan vara både svårt att adressera och åtgärda.

Genom att skapa utrymme att umgås på ett informellt sätt ges möjlighet för de anställda att bygga relationer sinsemellan. I samband med att vi äter frisläpps må-bra-hormonet oxytocin, som bidrar till att vi blir avslappnade och känner oss trygga. Genom frisläppande av oxytocin skapas en känsla av trygghet, tillit, och gemenskap med de vi äter med. Att äta tillsammans har i studier även visat sig bidra till att vi presterar bättre tillsammans.

En frisk arbetsplats uppmuntrar hälsosamma vanor

För att skapa en frisk arbetsplats med välmående och motiverade anställda är det därmed viktigt att arbeta preventiv och att visa uppskattning till sina anställda. Med lunchförmånen Sodexokortet ges en daglig påminnelse om att de anställdas välmående är viktigt och att deras arbetsinsats uppskattas av arbetsgivaren.