Lunchförmånsvärde 2021

Senaste året har inneburit stora förändringar i arbetslivet för de flesta. Många har ställt om till distansarbete vilket medfört ändrade rutiner. Den nya påtvingade arbetssituationen hanteras olika. Vissa trivs bra och uppskattar den tidsbesparing det innebär att slippa pendla, medan andra inte alls trivs med att sitta hemma. Det som de flesta är eniga om är att de saknar den sociala kontakten med sina kollegor och att det där med att ta pauser under arbetsdagen lätt faller bort vid hemarbete.

Lunchförmånen är ett bra sätt att uppmuntra till återhämtning under arbetsdagen. Sodexokortet kan användas, förutom att köpa lunch på restaurang, för att beställa hem mat, ta med restaurangmat hem eller köpa lunch på mataffären.

Skatteverkets schablonvärde för 2021

Skatteverket har nu tagit fram ett schablonvärde för kostförmån, r år 2021 är schablonvärdet för fri lunch 100 kr/dag. Baserat på laddning 21 dagar per månad innebär det ett totalt laddningsbelopp om 2 100 kr. Mer information om Skatteverkets beräkning hittar du här.

 

Sodexos rekommendation

Sodexos rekommendation baseras på transaktionsdata från de senaste 12 månaderna, och syftar till att spegla den verkliga kostnaden som medarbetare har för att köpa lunch. Sodexos rekommenderade lunchförmånsvärde är 103 kr/dag för 2021. Baserat på laddning 21 dagar innebär det ett totalt laddningsbelopp om 2 163 kr.

Uppdatera laddningsbelopp

För att uppdatera ert laddningsbelopp klicka på länken nedan så kommer ni till ett formulär som ni fyller i.

FORMULÄR KLICKA HÄR