Lunchrapport 2021

Att vi på Sodexo Benefits & Rewards Services tycker att lunchen är dagens viktigaste måltid är ingen hemlighet. Vi vet vad lunchen betyder för att skapa en hållbar arbetsplats med nöjda och friska medarbetare.

 

I vår Lunchrapport uppger 72% att de har förändrat sina lunchvanor under Covid-19. Dock kan vi se att nästan 55% av de svarande har förändrat sitt lunchbeteende till det sämre, där lunchen har blivit kortare eller prioriterats bort helt i samband med det ökade hemmajobbandet. Något som kan ha en negativ inverkan på ditt välmående, och i längden öka risken för sjukskrivning.

 

Vi hoppas att den här rapporten kan bidra till en djupare inblick i lunchens betydelse, och inspirera till att jobba aktivt med lunchförmånen för att uppmuntra till goda vanor hos dina medarbetare. 

Fyll i formuläret för att ta del av Sodexos Lunchrapport 2021.