Mer än bara lunchlådans innehåll

Din omgivning och de personer du äter med har faktiskt stor betydelse för hur du upplever maten, men framför allt hur återhämtad du känner dig efter lunchen. En social lunch stärker dessutom gemenskapen, vilket i sin tur minskar konflikterna på jobbet.

Lunchen gör dig lugn

Oxytocin är kroppens egna ”må-bra-hormon” som bland annat utsöndras när vi äter och har ögonkontakt med varandra. Vid utsöndringen av hormonet skapas ett lugn i våra kroppar som gör att stressnivåerna sänks, samtidigt som våra relationer stärks. Att äta tillsammans är därför en källa till hormonet i dubbel bemärkelse. Bra, eller hur?

Lunchen bygger relationer

På vardagar tillbringar vi mer tid på jobbet än hemma, därför umgås de flesta mer med sina kollegor än med sin familj och vänner. Studier har visat att arbetsgrupper som äter tillsammans har en bättre sammanhållning och därmed ett bättre samarbete. Det handlar om något så enkelt som att få tillfälle att prata om annat än jobbet, men även att kunna bolla tankar och idéer i ett mer avslappnat sammanhang.
Lunchen handlar alltså inte bara om vad du du har i din lunchlåda. Den handlar om att bygga relationer, bli mer effektiv, välmående och öka trivseln på din arbetsplats. Se lunchpausen som en vardagslyx. Ett tillfälle att stressa ner, hämta kraft och umgås med andra. En lunchförmån som gör gott både för dig och dina kollegor helt enkelt.