Näring för vår överlevnad

Näring för vår överlevnad

Efter luft och vatten är mat det som är mest avgörande för vår överlevnad. Eller rättare sagt näring – för att kroppen ska orka under dagen. Att sätta ihop matintaget med ett tillfälle att umgås och kalla det måltid är en del av vår kulturella utveckling. Kroppens bränsle Om du skippar att äta får kroppen inte i sig den viktiga näringstillförsel som krävs för att den ska fungera – mat är helt enkelt kroppens bränsle precis som bensin är för en bil. När det gäller kalorier och dieter, lagad mat eller måltidsersättningar så finns det många teorier och åsikter. Men i slutändan är det viktigaste att kroppen får i sig mat, sitt bränsle, d.v.s. att du inte hoppar över lunchen. Äter du inte under dagen så blir det svårt att hålla en jämn energinivå och därmed prestera bra. Risken är då hög att du tappar orken och motivationen att jobba vidare på eftermiddagen. Matens betydelse Eftersom mat är livsviktigt för vår överlevnad har föda alltid varit central för människan. Det har handlat om att jaga eller samla, att odla på sin mark och att föda upp boskap. Nuförtiden har mat blivit ett sätt att profilera sig och visa vem man är. Att äta vegetariskt eller enligt en särskild diet har blivit ett ställningstagande, och säger numera mer om en person än bara vad den väljer att äta. Den sociala maten En tradition som följt med oss in i moderna tider är att maten blivit den naturliga samlingsplatsen för människor. Det är genom att dela mat med varandra som vi har byggt relationer och allianser över gränserna. Det är vid lägerelden som historier har utbytts och vänskapsband knutits. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så är det faktiskt tack vare vår jakt på mat som många platser i världen har upptäckts. Mat har också varit en central del vid högtider och när vi firat saker, likaså har mat varit ett sätt att demonstrera makt och rikedom – den som har kontroll över maten har även kontroll över folket. Måltiden idag Mat kan ha många betydelser för oss människor. Idag, i vår del av världen, så handlar måltiden sällan bara om att bara få i sig näring – när vi samlas tillsammans för att äta så är det gemenskapen om skapas kring måltiden som är det centrala. Det är den gemenskapen som särskiljer oss från andra djurarter. Även sättet vi äter på skiljer oss från djuren, och då inte bara förmågan att använda bestick, utan att vi kan invänta varandra och inte skyffla in maten så fort den ställs framför oss. Vi äter helt enkelt tillsammans och på en plats som är avsedd för att äta på. Så oavsett vad du äter på lunchrasten – kom ihåg att det är bättre att äta något än att inte äta alls – speciellt om du ska orka en hel dag på jobbet, eller för att överleva för den delen.