PSD2 Sandbox

Sodexo Pass PSD2-användningsstatistik är tillgänglig

Tredje parts leverantörer (TPP – Third Party Providers) har nu möjlighet att integrera och testa Sodexo Pass Swedens PSD2 API. Syftet med API: n är att låta tjänsteleverantörer få tillgång till och hämta finansiell information från Sodexo Pass Swedens klienters konton, baserat på kontoinnehavarens uttryckliga samtycke.

Här hittar du användningsstatistiken för detta API.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×