PSD2 Sandbox

Sodexo Pass PSD2-användningsstatistik är tillgänglig

Tredje parts leverantörer (TPP – Third Party Providers) har nu möjlighet att integrera och testa Sodexo Pass Swedens PSD2 API. Syftet med API: n är att låta tjänsteleverantörer få tillgång till och hämta finansiell information från Sodexo Pass Swedens klienters konton, baserat på kontoinnehavarens uttryckliga samtycke.

Här hittar du användningsstatistiken för detta API.