Sodexo Benefits & Rewards Services Sverige

Sodexo Benefits & Rewards Services är en del av Sodexo-koncernen, ett av världens största serviceföretag med verksamhet i 80 länder. Sodexo BRS erbjuder personal- och hälsorelaterade tjänster som underlättar för våra kunder att motivera och engagera sina medarbetare. Vi har djup kunskap och insikt kring värdet av medarbetares välmående och hur arbetsgivare kan arbeta proaktivt för att skapa hållbara arbetsplatser med engagerade och motiverade medarbetare.

De flesta arbetsgivare är idag medvetna om att medarbetarna är den viktigaste tillgången i företaget och förmågan att attrahera och behålla kompetens är avgörande för framgång. Sodexo Benefits & Rewards Services är er partner och kan ge stöd i er resa mot att bli en attraktiv arbetsgivare.

I Sverige har Sodexo, förutom Sodexo BRS, också verksamheterna Sodexo On Site services samt Circles.

Läs mer om vår resa från Rikslunchen Pass till Sodexokortet