Stärk företagskulturen

Stärk företagskulturen

Gemsamma värderingar, normer och beteenden är det som bygger ett företags kultur. En stark och positiv kultur fungerar som en kompass och hjälper alla medarbetare att dagligen genom sina handlingar styra mot en gemensam vision. För att bygga en stark kultur är det nödvändigt att ha ett tydligt kommunicerat syfte med verksamheten och att de som jobbar där köper in på syftet och därigenom känner en mening med sitt arbete. Goda relationer mellan medarbetarna inom företaget hjälper till att sprida kulturen.

En effekt av att erbjuda sina anställda en lunchförmån är att lunchkulturen inom företaget blir bättre. Med lunchkultur menar vi att alla som jobbar i företaget regelbundet tar sig tid att äta en god lunch tillsammans med sina kollegor. Ett enkelt sätt att bygga relationer och skapa samhörighet på arbetsplatsen.