Med hjälp av Sodexos tjänster skapar ni en attraktiv arbetsplats

Vad innebär en attraktiv arbetsplats?

Det finns inget enkelt svar på den frågan, men när man genom forskning har försökt sätta fingret på vad som är ingredienserna till att skapa en attraktiv arbetsplats så är en av de viktigaste faktorerna att varje medarbetare känner till hur deras insats påverkar helheten och vad som är syftet med verksamheten.

Läs mer

Livsbalans är viktigt

Att känna att man har balans mellan arbete och fritid är viktigt för hur man upplever sin arbetssituation. För mycket stress skapar ohälsa och är väldigt negativt för den enskilde individen såväl som för organisationen.

Läs mer

Förenkla vardagspusslet

Genom att på olika sätt förenkla livet för medarbetarna genom att erbjuda flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta från hemmet kan man motverka stress. Ett annat effektivt sätt att förenkla för sina medarbetare är att erbjuda dem tjänster som frigör tid. Genom att ge tillgång till en personlig service som kan lösa vardagsbestyr tar man bort ett stressmoment för många medarbetare.

Läs mer