Varför lunchförmån?

Att erbjuda en lunchförmån är ett sätt för dig som arbetsgivare att varje dag påminna dina medarbetare om att de är uppskattade och att deras välmående är viktigt. Det är en förmån som kan användas dagligen och som har flera positiva effekter.
Stärk relationerna på arbetsplatsen - Förebygg stress - Öka motivation och engagemang

Lunchen stärker gruppen

Måltiden har under hela mänsklighetens historia haft en viktig funktion för att skapa sammanhållning och knyta samman gruppen. Så även idag. Du äter med dem du gillar, men börjar också gilla dem du äter med.

Discover More

Förebygg stress

Pauser under dagen är viktigt för att förebygga stress och ohälsa. När vi äter händer det bra saker i kroppen som hjälper oss till återhämtning.

Discover More

Öka motivation och engagemang

Med en lunchförmån känner sig medarbetarna uppskattade av sin arbetsgivare varje dag. En lunchförmån är något som alla uppskattar.

Discover More

Minska sjukfrånvaro med hälsofrämjande förmåner

Att ha en hälsosam livsstil är en av nycklarna till att minska sjukfrånvaron. Genom att arbeta förebyggande och erbjuda hälsosamma förmåner så minskar sjukfrånvaron medan produktiveten ökar.

Discover More